Block wise Vikas Mitra of Madhubani District
SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL
1 Andhratharhi 18 18 0 18 6458 2 Babubarhi 20 20 0 20 6931
3 Basopatti 15 15 0 15 5255 4 Benipatti 33 33 0 33 11054
5 Bisfi 28 27 0 27 7353 6 Ghoghardiha 17 17 4 21 4880
7 Harlakhi 17 16 0 16 6187 8 Jainagar 15 14 5 19 5877
9 Jhanjharpur 17 16 8 24 5464 10 Kaluahi 13 11 0 11 2697
11 Khajauli 15 14 0 14 4642 12 Ladania 15 15 0 15 7085
13 Lakhnaur 17 17 0 17 6093 14 Laukaha cum Khutauna 18 17 0 17 5956
15 Laukahi 18 18 0 18 6845 16 Madhepur 26 22 0 22 8400
17 Madhwapur 13 13 0 13 4952 18 Pandaul 26 26 0 26 9625
19 Phulparas 14 13 0 13 3439 20 Rahika 22 22 25 47 6905
21 Rajnagar 25 25 0 25 6463 Total in District 402 389 42 431 132561