Block wise Vikas Mitra of Madhubani District
SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL
1 Andhratharhi 18 17 0 17 4851 2 Babubarhi 20 20 0 20 5379
3 Basopatti 15 15 0 15 5253 4 Benipatti 33 32 0 32 8403
5 Bisfi 28 27 0 27 4082 6 Ghoghardiha 17 17 4 21 4880
7 Harlakhi 17 16 0 16 5849 8 Jainagar 15 14 5 19 5877
9 Jhanjharpur 17 16 8 24 5173 10 Kaluahi 13 11 0 11 2628
11 Khajauli 15 14 0 14 4642 12 Ladania 15 15 0 15 5964
13 Lakhnaur 17 17 0 17 1917 14 Laukaha cum Khutauna 18 17 0 17 5563
15 Laukahi 18 18 0 18 5989 16 Madhepur 26 22 0 22 7664
17 Madhwapur 13 13 0 13 4175 18 Pandaul 26 26 0 26 7303
19 Phulparas 14 13 0 13 2986 20 Rahika 22 22 23 45 6837
21 Rajnagar 25 25 0 25 6172 Total in District 402 387 40 427 111587