Block wise Vikas Mitra of Saran District
SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL
1 Amnour 18 16 0 16 4056 2 Baniapur 25 24 0 24 5839
3 Chapra 21 15 28 43 6933 4 Dariapur 25 25 0 25 5714
5 Dighwara 10 10 7 17 2242 6 Ekma 21 21 0 21 5079
7 Garkha 23 23 0 23 5378 8 Ishupur 13 13 0 13 2671
9 Jalalpur 15 15 0 15 3855 10 Lahladpur 8 8 0 8 2194
11 Maker 8 8 0 8 2822 12 Manjhi 25 24 0 24 5186
13 Marhaura 21 20 8 28 4555 14 Mashrakh 16 15 0 15 3933
15 Nagra 10 10 0 10 1834 16 Panapur 12 11 0 11 2733
17 Parsa 14 12 0 12 3256 18 Revelganj 9 7 8 15 2376
19 Sonepur 22 17 8 25 3682 20 Taraiya 13 13 0 13 3477
Total in District 329 307 59 366 77815