Block wise Vikas Mitra of Bhagalpur District
SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL
1 Bihpur 13 13 0 13 2762 2 Gopalpur 9 7 0 7 1483
3 Goradih 15 14 0 14 6367 4 Ismailpur 5 4 0 4 618
5 Jagdishpur 15 14 48 62 12508 6 Kahalgaon 28 27 6 33 9163
7 Kharik 13 12 0 12 3055 8 Narayanpur 11 11 0 11 1313
9 Nathnagar 14 13 0 13 3713 10 Naugachhia 10 8 9 17 3127
11 Pirpainti 29 28 0 28 5940 12 Rangra Chowk 10 10 0 10 1703
13 Sabour 14 13 0 13 3675 14 Shahkund 19 18 0 18 5865
15 Sonhaula 18 17 0 17 4900 16 Sultanganj 19 19 10 29 6925
Total in District 242 228 73 301 73117