Block wise Vikas Mitra of Gaya District
SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL
1 Amas 9 9 0 9 7226 2 Atri 8 8 0 8 5762
3 Banke Bazar 11 10 0 10 5818 4 Barachatti 13 13 0 13 6013
5 Belaganj 19 14 0 14 7798 6 Bodh Gaya 17 17 14 31 13823
7 Dobhi 13 13 0 13 7579 8 Dumaria 11 10 0 10 4805
9 Fatehpur 19 19 0 19 9016 10 Gaya Town C.D.Block 16 15 19 34 10073
11 Guraru 12 12 0 12 5214 12 Gurua 16 15 0 15 9863
13 Imamganj 17 17 0 17 10880 14 Khizirsarai 16 16 0 16 10644
15 Konch 18 18 0 18 3913 16 Manpur 12 11 0 11 7983
17 Mohanpur 18 18 0 18 12863 18 Muhra 9 9 0 9 8699
19 Neem Chak Bathani 8 7 0 7 3184 20 Paraiya 9 9 0 9 1604
21 Sherghati 9 9 7 16 6555 22 Tan Kuppa 10 10 0 10 5159
23 Tikari 23 21 4 25 8478 24 Wazirganj 19 18 0 18 15694
Total in District 332 318 44 362 188646