Block wise Vikas Mitra of Gaya District
SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL
1 Amas 9 9 0 9 7157 2 Atri 8 8 0 8 5651
3 Banke Bazar 11 10 0 10 4648 4 Barachatti 13 13 0 13 3170
5 Belaganj 19 14 0 14 7165 6 Bodh Gaya 17 17 14 31 8357
7 Dobhi 13 13 0 13 6723 8 Dumaria 11 10 0 10 2591
9 Fatehpur 19 19 0 19 5850 10 Gaya Town C.D.Block 16 15 19 34 9372
11 Guraru 12 12 0 12 5214 12 Gurua 16 15 0 15 9275
13 Imamganj 17 17 0 17 10777 14 Khizirsarai 16 16 0 16 9487
15 Konch 18 18 0 18 3368 16 Manpur 12 11 0 11 7858
17 Mohanpur 18 18 0 18 2357 18 Muhra 9 9 0 9 7290
19 Neem Chak Bathani 8 7 0 7 2823 20 Paraiya 9 9 0 9 1461
21 Sherghati 9 9 7 16 3709 22 Tan Kuppa 10 10 0 10 2064
23 Tikari 23 21 4 25 7705 24 Wazirganj 19 18 0 18 14649
Total in District 332 318 44 362 148721