Block wise Vikas Mitra of Gaya District
SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL SLDistrictTPNRural UrbanTotalHHL
1 Amas 9 9 0 9 7227 2 Atri 8 8 0 8 5762
3 Banke Bazar 11 10 0 10 5818 4 Barachatti 13 13 0 13 6117
5 Belaganj 19 14 0 14 7798 6 Bodh Gaya 17 17 14 31 14149
7 Dobhi 13 13 0 13 7583 8 Dumaria 11 10 0 10 4806
9 Fatehpur 19 19 0 19 9316 10 Gaya Town C.D.Block 16 14 19 33 10286
11 Guraru 12 12 0 12 5214 12 Gurua 16 15 0 15 9960
13 Imamganj 17 17 0 17 10880 14 Khizirsarai 16 16 0 16 10646
15 Konch 18 18 0 18 3919 16 Manpur 12 11 0 11 7984
17 Mohanpur 18 18 0 18 13261 18 Muhra 9 9 0 9 8699
19 Neem Chak Bathani 8 7 0 7 3217 20 Paraiya 9 9 0 9 1606
21 Sherghati 9 9 7 16 7001 22 Tan Kuppa 10 10 0 10 6150
23 Tikari 23 21 4 25 8478 24 Wazirganj 19 18 0 18 15694
Total in District 332 317 44 361 191571