National Festivals in Muzaffarpur district
on 2021-08-15
SLName of BlockNumber of Habitant
1 Aurai 24
2 Bandra 11
3 Baruraj (Motipur) 36
4 Bochaha 17
5 Dholi (Moraul) 8
6 Gaighat 21
7 Kanti 24
8 Katra 21
9 Kurhani 38
10 Marwan 13
11 Minapur 25
12 Musahari 54
13 Paroo 32
14 Sahebganj 24
15 Sakra 27
16 Saraiya 29
Total 404