National Festivals in Saran district
on 2021-08-15
SLName of BlockNumber of Habitant
1 Amnour 14
2 Baniapur 23
3 Chapra 41
4 Dariapur 24
5 Dighwara 17
6 Ekma 20
7 Garkha 21
8 Ishupur 13
9 Jalalpur 14
10 Lahladpur 8
11 Maker 8
12 Manjhi 24
13 Marhaura 28
14 Mashrakh 14
15 Nagra 10
16 Panapur 9
17 Parsa 13
18 Revelganj 15
19 Sonepur 22
20 Taraiya 9
Total 347