National Festivals in Bhojpur district
on 2021-08-15
SLName of BlockNumber of Habitant
1 Agiaon 3
2 Arrah 21
3 Barhara 3
4 Behea 6
5 Charpokhari 9
6 Garhani 5
7 Jagdishpur 6
8 Koilwar 21
9 Piro 22
10 Sahar 2
11 Sandesh 1
12 Shahpur 13
13 Tarari 14
14 Udwant Nagar 3
Total 129